ANBI

Contactgegevens

ANBI internet adres: https://childtuition.org/anbi/ Naam Stichting: Stichting ChildTuition RSIN nummer: 8097 76 054 Adres: Hedel 4 Postcode: 5688 LD Plaats: Oirschot Land: Nederland

Beleid

Doelstelling De stichting heeft ten doel hulp aan kinderen, maar ook aan volwassenen uit de allerarmste en meest onderontwikkelde lagen van de bevolking in met name ontwikkelingslanden -onder andere in India- in de meest uitgebreide zin, in het bijzonder door het stimuleren van en deelnemen aan projecten die ten doel hebben met behulp van moderne elektronische middelen en methoden taalvaardigheid aan te kweken en onderricht te bevorderen in de Engelse en/of Nederlandse taal en internationaal jeugdcontact te bevorderen en tevens alle handelingen te verrichten die ter zake van het vorenstaande noodzakelijk of nuttig mochten zijn, met dien verstande, dat de stichting nimmer bevoegd is tot enige bedrijfsuitoefening, die commercieel risico voor de stichting zelf kan meebrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

voorzitter: Dr. Ir. J.H. Kappen penningmeester en secretaris: Mr. R.A. Bakker algemeen bestuurslid: Mr. P. van den Oord

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden worden door het bestuur op vrijwillige basis verricht. De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding op declaratiebasis

Activiteiten

Bestuursverslag en jaarrekening 2023

Bestuursverslag en jaarrekening 2022

Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Bestuursverslag en jaarrekening 2020


Recente activiteiten 2019: Download jaarverslag 2019

Recente activiteiten 2018: Download jaarverslag 2018

Recente activiteiten 2017: Download jaarverslag 2017

Recente activiteiten 2016: Download jaarverslag 2016

Recente activiteiten 2015: Download jaarverslag 2015

Recente activiteiten 2014: Download jaarverslag 2014

Recente activiteiten 2013: Download jaarverslag 2013

Financiële rapportage 2019: Download jaarrekening 2019

Financiële rapportage 2018: Download jaarrekening 2018

Financiële rapportage 2017: Download jaarrekening 2017

Financiële rapportage 2016: Download jaarrekening 2016

Financiële rapportage 2015: Download jaarrekening 2015

Financiële rapportage 2014:Download jaarrekening 2014

Financiële rapportage 2013:Download jaarrekening 2013